top of page

Energetische Therapie

Energetische therapie of Healing gaat uit van een holistische visie (kijken naar de mens als geheel dat wil zeggen naar fysiek, emotioneel, mentaal, energetische en spiritueel niveau). Bij een fysieke klacht wordt gekeken naar de gehele mens en niet alleen naar de klacht. Bij een fysieke klacht stagneert de energie vaak op een bepaalde plek in het lichaam. Door middel van magnetiseren of handoplegging wordt helende energie doorgegeven en wordt het zelfhelend vermogen van degene die wordt behandeld aangesproken. Hierdoor kan de energie weer vrij stromen en worden energietekorten aangevuld en overschotten afgevoerd.

Bij welke klachten kan je gebruik maken van energetische therapie?

 • Stress, spanning en burn-out gerelateerde klachten.

 • Fysieke klachten.

 • Klachten die te maken hebben met omgang met hooggevoeligheid en paranormale vermogens.

 • Slapeloosheid.

 • Omgang met levensvragen, wanneer je bent vastgelopen, niet weet hoe je verder moet, onzeker bent.

 • Omgang met rouw- en verliesverwerking.

 • Chronische klachten. 

 • Verlichting bij pijnklachten ook bij mensen in de laatste  levensfase

Verder kan deze energetische therapie een aanvulling zijn op de reguliere geneeskunde. 

Wat levert het op?

 • Meer energie

 • Meer rust en balans

 • Verbetering fysieke klachten

 • Meer levensvreugde

 • Emotionele stabiliteit

 • Verlichting pijnklachten

 • Weer(meer) zin in het leven

Neem vrijblijvend contact op met Evelien dan bespreken we wat voor jou de beste behandelmethode is. Dit kan Coaching of Energetische therapie zijn maar uiteraard is een combinatie van beiden voor een sneller herstel ook mogelijk.

bottom of page